Project Description

שדרוג אתר אינטרנט לחברת רהיטי הילדים יו יו רהיטים, בתהליך ביצענו תהליכים ומהלכים שישמרו על מיקומי האתר במנועי החיפוש (ואף ישפרו אותם). יו יו רהיטים הינו מותג פרימיום של רהיטי ילדים ועכשיו האתר החדש משדר את זה ובעל אופי יוקרתי מינימליסטי.

בתהליך שדרוג אתר האינטרנט ביצענו מספר רב של פעולות, ביניהן:

  • אפיון מחדש של הצרכים והאפשרוית העומדות לפנינו.
  • אפיון אתר האינטרנט והמבנה החדש.
  • מיפוי של כל דפי האתר הישן ומתן ביטוי לתוכן, למנועי החיפוש וחברה באתר החדש.
  • אחסון האתר החדש ועבודה במקביל על הדברים, ללא down time.
  • העלאת תכנים חדשים מעודכנים.
  • סידור והתאמת התמונות החדשות לאתר.
  • הדרכה מלאה על המערכת.