תיאור הפרויקט

הקמת אתר אינטרנט להצגת שירות צילום ייחודי, צילום טיולים בארץ וצילום טיולים בחו"ל,
באתר ניסחנו את דפי השירות השונים ויצרנו גלריות צילום להצגת יכולות ואופי הצילום.