why not do it yourseft – בניית אתר אינטרנט

חסמי הכניסה להקמת אתר אינטרנט יורדים, ככה עולה התחרות בתחום וגדלים מספר הספקים לאתרים. מנגנון שתופס תאוצה הוא "עשה זאת בעצמך" – אנחנו אומרים לבעלי עסקים – אל תעשו! הסיבות העיקריות למה לא להקים אתר לבד במאמר הבא ….